Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva s obchodní firmou Bytové družstvo ADAMCOVA 5, družstvo

Datum události: 

18.10.2018

Předseda družstva s obchodní firmou Bytové družstvo ADAMCOVA 5, družstvo se sídlem Adamcova 1233/5, Bystrc, 635 00 Brno, identifikační číslo 255 99 437, družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3255 (dále jen jako „Družstvo“), tímto svolává členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 8.10.2018 v 18.00 hodin v domě Adamcova 1233/5, Bystrc, 635 00 Brno.

Program jednání členské schůze:
1) zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti,
2) volba orgánů členské schůze,
3) odvolání stávajícího předsedy družstva,
4) volba nového předsedy družstva,
5) závěr členské schůze.

Návrh usnesení k bodu 3) programu jednání:
Z funkce předsedy Družstva se odvolává:
Ing. Miroslav Vala, nar. 3.1.1951, bydliště Brno, Adamcova 1233/5.

Návrh usnesení k bodu 4) programu jednání:
Navrhuje se, aby předsedou Družstva byl zvolen:
Ing. Miroslav Vala, nar. 3.1.1951, bydliště Brno, Adamcova 1233/5.

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze u stávajícího předsedy družstva.

Tato pozvánka se rovněž uveřejňuje na internetových stránkách družstva, kde bude až do doby konání členské schůze.

V Brně dne ...

......................................................................
Bytové družstvo ADAMCOVA 5, družstvo
Ing. Miroslav Vala, nar. 3.1.1951
(předseda Družstva)

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687